Retur av varer

RETUR AV VARER

Ved retur av varer, fyll ut returskjema. 
Retusskjemaet følger vedlagt ved produktet. 
All emballasje og bruksanvisninger må også returneres.