Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om billading

 • Er det trygt å lade elbilen på vanlig stikkontakt?

  I Europa leveres alle elbilene med en ladekabel som har Schuko støpsel (eller Fransk/Polsk støpsel i noen markeder).
  I Norge har man kommet med lokal tilpassing av kravene til installasjonen dersom elbilen skal lades via vanlig stikk. Hva dette innebarer står i neste avsnitt.

   
 •  Hva krever NEK 400:2014 7.722?

  Avsnittet i NEK 400 definerer kravene til elektroinstallasjon av ladere til elektriske kjøretøy. 

  Kort fortalt:
  - alle kursene som brukes til lading av elbil, skal ha jordfeilvern av type B, enten forankoblet, eller som en integrert del av ladestasjon.

  Det er noen som forveksler begrepene som har med vern å gjøre. Det er stor forskjell mellom betegnelsene Type B og Karakteristikk B.
  Type B jordfeilbryter/jordfeilautomat, registrerer også DC lekkasjestrøm, men karakteristikken sier hvor raskt et vern er(treg, kvikk).
  En vanlig jordfeilbryter/jordfeilautomat er normalt av type A. Dette produktet kan ikke brukes til å sikre en elbilkurs. 


  - stikkontakt skal være enkel. 
  - kursen som forsyner ledepunktet skal være dedikert
  - det må monteres en krok eller annen henge-anordning dersom man monterer en vanlig stikkontakt
  - vanlig stikkonktakt skal sikres med maks 10A sikring
  - dersom 16A eller mer ønskes må det monteres en stikkontakt som tåler langvarig belastning. I praksis er dette en CEE stikk. 

 • Hva er Type 2 stikk
  Type 2 stikk er en EU standard. I tillegg finnes lokale tilpassninger i Frankrike og Italia, der man bruker 3C kontakter. Alle nye elbiler som selges i Europa, skal kunne kobles til Type 2 stikk. Dette er på ladestasjonens side.
  På bilens side, er det 2 standarder som finnes. Disse er Type 1, og Type 2. Det finnes også en amerikansk standard.

  Type 1: Japanske biler, Koreanske biler, Ford, Citroen, Peugeot
  Type 2: Tesla, VW, Opel, MB, Volvo

 • Hvor fort kan man lade batteriet?
  Det er flere faktorer som har påvirkning på hvor fort batteriet lades opp. Ved lavere utetemperatur, beveger elektronene seg saktere i batteriet, og lading foregår mye sakere. 

  Alle elbiler leveres med en kabel med ladekladd. Denne er av fabrikanten begrenset til 10A. Det finnes uoriginale ladekabler som tillater 16A lading med vanlig støpsel*. 
  Lading hjemme og på ofentlige ladestasjoner foregår via AC strøm. Det sitter en omformer(AC-DC) i bilen som lader batteriet. Det er denne (ombordladeren) som bestemmer hvor fort det kan gå. Vanligvis er denne på maks 3,6kW. Det er nyere elbiler(2016>) som har en ombordlader som er 6,6 - 7,3kW, enten som standard, eller som ekstrautstyr. Alle disse er en fas ladere. 
  Det betyr at selv om man mater bilen med 32A og den har en ombordlader på 3,6kW(16A) så vil den bare trekke 16A.

  Lading på 3-faser. 
  Det er ikke mange biler som klarer å lade med 3 faser. Det er Tesla og Renault ZOE, samt  BMW* som klarer dette ved TN nett(400V) og tillater ladehastigheter 11-22kW. 
  Dersom man kobler en annen elbil(Leaf, E.golf osv) til en ladestasjon som mates med 3-fas 400V, vil denne lade kun på en fase, og trekke kun den strømmen ombordladeren tillater.
  *( ekstra utstyr)
  Ved lading i et IT 230V system, er det få biler (Tesla) som har en mulighet til 3-fas lading, med Tesla WC lader..Det er dog kun en ca 15% raskere lading i forhold til enfas 230V lading.

Hvilke støtteordninger finnes for etablering av ladestasjoner?

 • Følg link til Oslo kommune støtteordninger: HER